Expositie in de Stadsgalrij in Breda nov. 2010Foto's van de expositie in
de stadsgalerij in Breda nov. 2010