Welkom

Het ontstaan van de schilderijen

Het werk     Het realistisch figuratieve werk van Kees Habraken ontstaat uit een ontmoeting een ervaring .In zijn schilderijen, tracht hij de ervaring de emotie die hij zelf had tijdens de werkelijke ontmoeting, weer te geven.   Zijn olieverfdoeken weerspiegelen emoties als achterdocht, verdriet, rust en verliefdheid.  Dat is ook wat de toeschouwer aan het werk ervaart.

Het centrale thema in zijn werk, is de non-verbale communicatie.  Met name de expressie van het gezicht, de handen en de houding van de mens zijn hierin bepalend.  Het kijken naar mensen en ervaren wat ze uitdrukken zonder woorden is belangrijk in elk contact.

Inspiratie: Kees laat zich inspireren door zijn reizen en zijn werk als psychotherapeut. In verre oorden heeft hij ervaren dat lichaamstaal onmisbaar is in contacten. In de psychotherapie is het non-verbale essentieel.  In het schilderen en zijn werk als psychotherapeut gaat het, volgens Kees in feite om dezelfde mechanismen “Je ziet mensen, je komt met hen in contact en creëert van daaruit iets nieuws.”

De voor Kees belangrijke issues, het reizen en de psychotherapie, vullen elkaar aan.   Het schilderen geeft hem de gelegenheid uitdrukking te geven aan deze ervaringen en ze vast te leggen.

Hij tracht de ziel van de geportretteerde in zijn werk te leggen. Het zijn a.h.w. gestolde emoties gevangen in een schilderij.  

Het kleurgebruikis verrassend. Het zorgt voor extra spanning en emotie in het werk. De doeken zijn soms pasteus en in lagen geschilderd. Andere werken daarentegen hebben bijna  de sfeer van een aquarel. De meest gebruikt techniek is a la prima ofte wel nat in nat gnoemd

Het geheel is kleurrijk, uitdagend en expressief

chabraken@ziggo.nl 06 36549285

ANDERE WEBSITE:

 http://keeshabrakenweeblycom.weebly.com

 

 

 

English

Kees Habraken  lives and works in Breda, The Netherlands. His oil paintings are realistic and figurative

The work of Kees Habraken expresses the experience of contact with people.  In his paintings he tries to represent the experience and emotions he had during the actual contact. His oil paintings reflect emotions like suspicion, sadness and romantic feelings.

Central theme in his work is non-verbal communication  . Watching people and the way they express themselves – without words – is important in every contact.

Kees’ inspiration derives from his journeys all over the world and his work as a psychotherapist  .  Abroad he experienced that body language is indispensable in contacts. In psychotherapy non-verbal language is essential.  Painting and working as a psychotherapist go, according to Kees , back to the same mechanisms.

"Seeing people, getting in contact with them and creating something new — that requires creativity!”.

The important issues for Kees – traveling and psychotherapy – complement each other. Painting gives him the opportunity to express these experiences.

Kees tries to express the character and emotion(s) of the person depicted.  The use of colour is surprising. It provides the work with extra tension and emotion. Most used technique is  “alla prima”.

 

The work is colourful, challenging and expressive.

chabraken@ziggo.nl

06 36549285

other website

http://keeshabrakenweeblycom.weebly.com

 

 

 

ESPAGNOL

'ENCUENTROS Y EMOCIONES'                                                                                                 “Quien viaja lejos puede contar muchas historias "(Matthias Claudius, (poeta alemán 1740-1815)”

Esto ciertamente se aplica a Kees Habraken de Breda, NL. En lugar de contar historias, usa imágenes para reflexionar sobre sus encuentros con personas en lugares lejanos.

El resultado es una serie de retratos hermosos, enérgicos y coloridos con las expresiones faciales distintivas provocativamente capturadas. Su trabajo mueve inconscientemente a la gente.

El encuentro con la gente desempeña un papel crucial en los cuadros de Kees.

Las emociones durante estas reuniones son el hilo (constante) de sus pinturas al óleo. Traduce estos encuentros en una pintura y captura estas emociones directamente sobre el lienzo.

Cita de un visitante "Cuando mira estas pinturas, entras en su mundo. Te hace sentir que estás viajando a través de la gente y tener contacto con sus vidas.

Biografía y educación  Mientras trabajaba en su carrera como psicoterapeuta, hace 15 años volvió a su (antigua) pasión de antes por la pintura.

- Taller de Bellas en Artes, Breda / NL.

- Academia de Bellas Artes, Arendonk / BE (tiempo parcial 8 horas a la semana) durante 5 años, y    después 2 años retrato. Luego otros 2 años para obtener el grado de "pintura especializada", en la misma academia.

Exposiciones: en Holanda, Bélgica, Francia y Suecia.

Direcciones, sitio web e información:http://keeshabrakenweeblycom.weebly.com  www.keeshabraken.nl  06 36549285  chabraken@ziggo.nl

 

FRANCAIS

Kees Habraken  « RENCONTRES ET EMOTIONS »

« Celui qui fait de long voyages a beaucoup à raconter »

C’est certainement vrai pour Kees Habraken de Breda, Pays Bas.

Par contre il préfère utiliser des images pour refléter ses rencontres avec des gens de pays lointains.

Le résultat est une série de portraits irrésistible, puissante et plein de couleurs avec des expressions de visage caractéristiques qui ont été défini d’une manière stimulante. On est touché par ces œuvres.

Des rencontres avec des gens jouent un rôle essentiel dans son travail.

Les émotions pendant ces rencontres forment un fil conducteur dans ses peintures à l’huile. Il transpose les rencontres vers un tableau et laisse les émotions de ce moment pour ainsi dire, figer sur la toile.

Citation d’un visiteur

« En regardant ces tableaux tu te retrouve dans leur monde et cela te donne l’impression de faire un voyage à travers leur vie et d’ être en contact avec eux . »

Biographie et formation. A coté de son travail comme psychothérapeute, il a repris son ancien amour pour la peinture, il y a 15 ans.

Formation : Atelier pour peinture libre à Breda. Académie des Beaux Arts en Belgique (en mi-temps 8 heures par semaine) pendant 5 ans, dont 2 ans portraits et après 2 ans de peinture spécialisée ??? au sein du même académie.

Expositions : aux Pays Bas, en Belgique, la France et en Suède.Contact et information : Contact & info:

http://keeshabrakenweeblycom.weebly.com  www.keeshabraken.nl

chabraken@ziggo.nl 06 36549285